Elektro

Solární panely

Současná doba klade vysoké požadavky na využití obnovitelných zdrojů. Je nutné, abychom začali ekologicky myslet. Z tohoto důvodu se využívají alternativní zdroje pro výrobu elektrické energie.

  • Pro výrobu elektrické energie můžeme využívat:
  • Vodu (vodní přečerpávací elektrárny)
  • Vítr (větrné elektrárny)
  • Slunce (solární elektrárny)

 fotovoltaický systém
Slunce jako zdroj elektrické energie je velmi populární. Přímé využití energie slunečního záření patří z hlediska ochrany životního prostředí k nejčistším a nejšetrnějším způsobům výroby elektřiny. Sluneční výkon 40 bilionkrát přesahuje teoretickou spotřebu lidstva.
Metodou přímé přeměny slunečního záření na elektřinu se zabývá metoda zvaná fotovoltaika. Využívá fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičích fotodiodách. Jednotlivé diody se nazývají fotovoltaické články a jsou spojovány do větších celků tzv. fotovoltaických panelů. Fotovaltaické panely známe spíše pod názvem solární panely.
 

Existuje několik tipů solárních panelů

 

  • Křemíkový solární panely
  • Organické solární panely
  • Fotovoltaické fólie

 
Přeměna světla na elektrickou energii se jmenuje fotovoltaický jev. Princip spočívá v tom, že
foton s dostatečnou energií může v polovodičovém materiálu uvolnit elektron z valenčního do vodivostního pásu. Na jeho původním místě vznikne tzv. díra – elementární kladný náboj. Je-li
v polovodičovém materiálu vytvořen PN přechod (dioda), pohybují se tyto náboje směrem
k elektrodě se stejnou polaritou. Jsou-li elektrody propojeny vnějším obvodem, putují elektrony
k opačné elektrodě, kde rekombinují s děrami a vnějším obvodem prochází elektrický proud.
 solární energie
V České republice najdeme celou řadu slunečních neboli fotovoltaických elektráren. Největší najdeme například v Ralsku, Vepřeku, Mimoni, Vranovské vsi, Letkově.
V současné době využívají solárních panelů například lidé, kteří mají zájem o takzvané nízkoenergetické bydlení. Solární panely si nechávají montovat na střechy svých domů.

Solární panely
Ohodnoťte příspěvek