Kultura

Můj syn a kultura


Každý ÄlovÄ›k má nÄ›jakou zálibu a každý, ÄlovÄ›k je nÄ›jak kulturnÄ› zaměřený. SamozÅ™ejmÄ›, že to nemusí být taková ta kultura, kterou máte urÄitÄ› na mysli, aby ÄlovÄ›k chodil do kina nebo do divadla. PÅ™edpokládám, že každý ÄlovÄ›k nÄ›kdy v životÄ› byl alespoň jednou v divadle a nebo v kinÄ›. No, vlastnÄ› kdybych mÄ›la zmÄ›nit to divadlo, tak to vlastnÄ› tak nemusí být úplnÄ› pravda, protože vlastnÄ› kolem sebe znám opravdu hodnÄ› lidí, kteří tÅ™eba nikdy v životÄ› nebyli vůbec v divadle. TÅ™eba v kinÄ› byly desetkrát nebo dvacetkrát. To je úplnÄ› jedno jednoduÅ¡e. TÅ™eba v kinÄ› byli nÄ›kolikrát, ale že by byly nÄ›kdy v divadle, tak tohle mi kolikrát mnoho lidí Å™eklo, že tÅ™eba ani jednou.

Můj syn je velmi hravý.

A pokud vás zajímá kolikrát já jsem byla v divadle, tak vůbec. Já jsem v divadle vůbec nebyla, zato v kinÄ›, tak to chodím opravdu velice Äasto. Protože mÄ› to baví a opravdu bych to nespoÄítala na prstech jedné ruky ani na obou rukách. Takže jsem si Å™ekla, že vlastnÄ› když nechodím do divadla, že se vlastnÄ› nic nestane. Ono to je také vlastnÄ› kvůli tomu, že nyní já mám syna a ten je opravdu hodnÄ› divoký a nevydrží sedÄ›t a myslím si, že by asi vÅ¡em vadilo, kdyby nÄ›kde po divadle pobíhalo malé dítÄ›.

Kino je moje záliba.

Mé šestileté dítÄ›, které by tam urÄitÄ› dÄ›lalo rachot a nepořádek a vÅ¡emu by se smálo. Můj malý syn se totiž vÅ¡emu smÄ›je. Ale abych se vrátila ke kultuÅ™e a k synovi, tak zase musím říct, že můj syn vyhledává krásné dÄ›tské koutky, kde si může hrát. A tÅ™eba když jsme v nÄ›jakém obchodním centru, tak si ihned vyhledává nÄ›jaké dÄ›tské koutky, kam ho prý odložím a tÅ™eba za dvě hodiny se pro nÄ›j vrátím, že si mám mezitím nakupovat. Jsem ráda, že tohle syna baví. Já si alespoň v klidu nakoupím a dám si nÄ›kde v klidu kávu a potom si vyzvednu syna a nebo jeÅ¡tÄ› hodinu si hrajeme v dÄ›tském koutku v centru spoleÄnÄ›. To mÄ› také moc baví.