Dům a byt

Netřiďme jen PET láhve aneb Co kam patří?

Každý občan v České republice vyprodukuje průměrně dva a půl tuny odpadu ročně! I když v rámci Evropské Unie patříme mezi nejlepší „třídiče“, z tohoto množství se na osobu vytřídí pouhých 20 kilogramů za rok! Dalším problémem se stává nedostatek kontejnerů. Buď v okolí našeho bydliště nejsou umístěny vůbec, nebo bývají přeplněné. Jejich „přecpání k prasknutí“ ovšem bohužel není způsobené tak velkou účastí, ale na třídění nesprávném. Pojďme se tedy podívat, jak třídit nejen kvantitativním způsobem, ale také kvalitativním!
 část vrakoviště

1)      Žlutý plast

Vůbec nejhojněji bývá využíván žlutý kontejner, do kterého patří plasty všeho druhu. Nezapomeňte plast vždy SEŠLÁPNOUT, ODŠROUBOVAT VÍČKO a případně ODSTRANIT MASTNOTU!
·         PET láhve
·         Kelímky
·         Igelitové tašky, sáčky
·         Fólie
·         Polystyren
skleněné nádoby 

2)      Zelené a bílé sklo

Do zeleného kontejneru patří barevné sklo a do bílého kontejneru čiré sklo. Někdy bývá k dispozici společný kontejner. Obzvlášť obaly s tuplovanými stěnami, se dopadem na dno kontejneru nemusí rozbít, proto by se měly ROZBÍT před vhozením. Opět platí, že byste je měli ZBAVIT HRUBÝCH NEČISTOT.
·         Láhve
·         Sklenice
·         Tabulové sklo
 

3)      Modrý papír

Právě modrý kontejner na papír bývá nejčastěji přeplňován. Objemnější kusy papíru by se proto měly NATRHAT na menší kousky, aby nezabraly tolik místa. Nevhazujte znečištěný papír!
·         Krabice
·         Letáky
·         Noviny
·         Časopisy
·         Knížky
 

4)      Oranžové nápojové kartony

Oranžový kontejner je domovem pro nápojové kartony. Nebuďte zmatení, když potkáte kontejner společný pro plast a nápojové kartony. Znamená to, že komunální odpad bude rozdělen pomocí speciální třídičky a Vaše práce rozhodně nepřijde vniveč!
·         Krabice od nápojů
 odpadní kontejner

5)      Nebezpečný odpad

Červený kontejner pro nebezpečný odpad využijete asi nejméně. Většina lidí ho proto ignoruje, ačkoliv se jedná z hlediska bezpečnosti o nejdůležitější část třídicího procesu.
·         Elektroodpad
·         Spreje
·         Čisticí prostředky
·         Léky
·         Barvy, laky
 
Kontejnery ke třídění KOVOŠROTU a OBLEČENÍ bývají zpravidla k dispozici pouze cyklicky.
Pokud nemáte na zahradě vlastní kompost, nezapomeňte třídit ani BIOODPAD, a to do hnědého kontejneru!