• Děti

    Jak zvládnout nástup dítěte do školky

    „Tři roky v pohodlí domova, hezky v bezpečí s maminkou a najednou řvoucí děti, cizí učitelky, svačinky, které nejsou vůbec dobré, a pořád musím dělat něco, co nechci. Já chci být doma a hrát si se svými hračkami, kreslit si a chodit na procházky. Nechci být tady, co jsem udělal, že mě sem dali??? Chci domů za mámou!!!“ Třeba takové mohou být myšlenky tříletého dítěte, které se nedokáže vyrovnat s nástupem do mateřské školky. Častý pláč, strach, scény, pohled na zoufalé dítě nám rve srdce, ale do práce musíme, co jiného nám zbývá. Do školky jsme chodili všichni a také jsme to zvládli. Toto však není argument pro dítě, které má z prostředí mateřské školy…

  • Děti

    Myšlenka společného vzdělávání

    Kdy to začalo Myšlenka společného vzdělávání a zapojení do mimoškolních činností všech dětí s různou mírou schopností, nadání i znevýhodnění se začala do naší společnosti prosazovat do praxe v devadesátých letech dvacátého století. Do té doby byly děti vzdělávány ve speciálních školách, nebo neměly ke vzdělání přístup vůbec, nebo navštěvovaly standardní školy, kde na ně ale nebyl brán zřetel. Ovšem speciální školy, často internátního typu, byly a stále ještě jsou obvykle mimo dosah bydliště dítěte, které zde během školního roku žije vytrženo ze svého přirozeného prostředí.   Krůček po krůčku ke změně I když se v našem speciálním školství v posledních letech mnohé změnilo, zejména co se týče otevřenosti vůči běžnému prostředí a příležitostí…