Finance

Daňové přiznání v České republice

Daňové přiznání je povinným činem pro fyzické i právnické osoby vůči státu, kdy se jedná ze strany občana o přiznání příjmů, které podléhají dani vyměřené státem. Zároveň se vyčíslí neboli vypočítá daň a eventuálně dojde k porovnání se zaplacenými zálohami daně. V rámci vzniklého přeplatku je tak navrácen jedinci. Naopak nedoplatek musí občan uhradit finančnímu úřadu.

 taxa přiznání

Pro daňové přiznání je vyhrazen termín a časové období, které je nejčastěji v rámci kalendářního roku. Stejně tak se týká k určité dani vyměřené státem, jako je například daň z příjmů fyzických osob, daň z přidané hodnoty, silniční daň apod.

 

Druhy neboli povinná daňová přiznání v ČR

 

V rámci daně z příjmů se jedná o daňové přiznání fyzických osob a právnických osob. Pro nepřímé daně se jedná o přiznání k dani z přidané hodnoty neboli DPH. Co se týše majetkové daně, tak zde se jedná o přiznání k dani nemovitých věcí, přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a silniční daň.

 počítání výnosu

Novinky pro daňové přiznání za rok 2017

 

Mezi podstatnou změnu či nově uvedenou skutečnost náleží, že je reálné uplatnění vyššího daňového zvýhodnění na druhé a další dítě. Vyšší je i maximální částka v rámci školkovného. Další zásadní věcí, která je nová a to, že živnostníci uplatňující výdajový paušál mohou v případě nesplnění zákonných podmínek uplatnit daňovou slevu na manželku, i daňové zvýhodnění na děti.

 

Vyplnění a odevzdání daňového přiznání za rok 2017, které musí být do konce měsíce března 2018, není jen povinností pro osoby samostatně výdělečně činné. Ohledně provedení zúčtování daně nemohou zažádat zaměstnavatele například zaměstnanci mající příjem z pronájmu, taktéž zaměstnanci pracující v roce 2017 současně pro dva zaměstnavatele, kde jim byla odvedena zálohová daň z příjmu.

 

V rámci daňového zvýhodnění na dítě, tak u prvního dítěte se podstata pro rok 2017 nemění, je to stejné jako předchozí rok, tj. částka 13 404,- Kč. Zatímco v rámci druhého dítěte je již změna, jak je uvedeno výše. Zde se jedná o novou výši, která je 19 404,- Kč. V rámci daňového zvýhodnění na třetí a další dítě je pak částka stanovena nově na výši 24 204,- Kč.

Rovněž je nově nyní možno uplatnit školkovné. Avšak maximální výše částky na každé dítě činí 11 000,- Kč.

 

V případě školkovného i daňového zvýhodnění na děti lze uplatnit jen u jednoho rodiče. Také je reálné, že v některých případech tak může být výhodnější alternativou, kdy jeden rodič uplatní školkovné a druhý zvýhodnění na děti.