Zboží

Zazimovat bazén znamená provést řadu úkonů – od regulace pH vody až k demontáži čerpadla

Jelikož se naše země nachází v mírném zeměpisném pásmu, kde se střídají roční období, musí se vždy před zimou provádět potřebné údržbové a zajišťovací práce v domě a na zahradě. Stejně, jako se před začátkem topné sezony odvzdušňují radiátory a motocyklisté své miláčky ukládají k zimnímu spánku, zazimovávají se také bazény. Tato činnost vyžaduje přesný harmonogram prací, neprobíhá to tedy ve stylu „vypustíme vodu a je hotovo“.

letní zotavení

První zásadou je nikdy nevypouštět z bazénu vodu přes zimu. Spodní voda by se v případě zvýšení její hladiny tlačila vzhůru a narušilo by to konstrukci bazénu. Základem je tedy zazimovat jej s tekutinou, ale aby byla zároveň čistá a připravená zimní období přečkat. Bazény, které jsou kryté zastřešením, a jsou napojeny na tepelné čerpadlo, mohou být připraveny k provozu již začátkem dubna.

Druhá zásada – pohlídat chemické ukazatele kvality bazénové náplně. Nejprve je třeba zkontrolovat pH vody a poté tvrdost a dávkování chlorových tablet. Hodnoty pH musí odpovídat stanovenému rozmezí 7,0 – 7,4 a obsah chlóru ve vodě by měl být max. 0,3 mg na litr.

Za třetí – uvedeme do provozu filtrační zařízení, které musí pracovat do té doby, dokud se tekutina v nádrži řádně nepromísí. Poté se jí část upustí, ale pouze do úrovně výšky hladiny zhruba 10 centimetrů pod vratnou trysku a skimmer. Následně se odmontuje kroužek a hlava trysky, které je třeba uschovat přes zimu v teple.

plavecký limit

Za čtvrté – odpojí se všechny hadice a musí se z nich vypustit voda, vzniklý led by je mohl roztrhat.

Za páté – do zbývající vody v bazénu nalijeme zazimovací přípravek, což není nic jiného, než ochrana proti tvorbě a množení řas, vápenných usazenin a zákalů pro období, kdy neběží bazénová filtrace. Přípravky jsou nutné už jen z toho důvodu, že se řasy tvoří při teplotách vody vyšších než 12 stupňů Celsia.

Za šesté – provedeme údržbu filtračního zařízení (vyměníme pískovou filtraci), solárního ohřevu a tepelného čerpadla. Tzn. demontáž čerpadla, hadic, odstranit vodu z filtrační nádoby. Demontovat solární panely, odsát z nich vodu a zazimovat je v místnosti, kde neklesá teplota vzduchu pod + 5 stupňů. Tepelné čerpadlo se odpojí od elektřiny, uzavřou se odtokové ventily a zbytek tekutiny z výměníku se vypustí (odsaje). Posledním krokem je demontáž schůdků, případně zastřešení zazimovací plachtou criss-cross (jestliže nemáme bazén zastřešen).