Business

Příliš složitý mechanismus

Společenská smlouva dokáže celé to prvoplánování a nejen to, ale celkově vnitřní fungování každé společnosti pěkně zamotat. A není to ani tak o tom, že by snad zákonná úprava zamotávala hlavy, ale jsou to spíše a často požadavky společníků na vysokou míru bezpečnosti a jistoty a podobné silné řeči, které ale později mohou jakoukoliv „akci“ uvnitř společnosti pěkně zamotat.
bílý labyrint

Jak to vlastně funguje

Zákonná úprava stanovuje, že společenská smlouva nebo zakladatelské jednání musí mít zákonné náležitosti, jako je určení předmětu podnikání, sídla společnosti, jméno (firmu), způsob řízení, jména nejvyšších orgánů společnosti, jak se hlasuje a jaká je výše základního kapitálu. To by mělo být všude, samozřejmě s jistými obměnami. Nejdůležitější je teda mít tam ony základní náležitosti. Kromě toho si ale můžeme všechno přizpůsobit ku obrazu svému. Někteří mají mylné představy o důležitosti komplikací v obchodním vedení, a tak si do společenské smlouvy naházejí tuny a tuny nejrůznějších kliček a protivah, tak, aby to bylo co nejvíce komplikované. Nebudeme lhát, čím komplikovanější si to uděláte, tím to bude horší a horší, protože i kvůli hloupému převodu podílu budete muset dělat bůh ví co, a to se ani nebavíme o hlasování nejvyššího orgánu či ustanovování jednatelů apod. Na začátku to všechno vypadá, že to bude fungovat, ale ukáže se první problém anebo třeba i diskurz mezi jednotlivými společníky a najednou bude mít každý celou řadu nejrůznějších nástrojů, jak to těm druhým opravdu znechutit.
pracovní schůzka

Zákon pobízí k jistému řešení

Těm, kteří svému zakladatelskému jednání ponechají ty nejzákladnější náležitosti a víc nic, tak zákon nabízí úlevu na poplatcích na založení společnosti, což by mělo být dostatečným motivem pro všechny budoucí společníky nedělat to nijak komplikovaně. Hlavní roli tady sehrává advokát či kdokoliv, kdo těmto lidem radí, protože tyto osoby by měly na přílišnou komplikovanost upozornit a měli by seznámit aktéry se všemi důsledky jejich rozhodnutí – pokud si tak zvolí i přes varování, tak je to samozřejmě věc společníků, a i kdyby nadávali od rána do večera, tak to může být všem tak nějak jedno.